Jelling Lokalråd

Jelling Lokalråd arbejder for at være fælles organ, der - i samspil med offentlige myndigheder og med fokus på lokalbefolkningens forhold - kan varetage områdets sociale, kulturelle, fritidsmæssige, erhvervsmæssige, landskabelige og byplanmæssige interesser.
 
Jelling Lokalråd arbejder for at skabe god trivsel for områdets beboere, bl.a. ved at være lydhør for ønsker om nye aktiviteter og tiltag og ved at forestå løsninger til imødekommelse af disse ønsker. 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden opdateret 14. august 2017